среда, 15 марта 2017 г.

Մարդիկ զոհեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի, այսօր գրեթե բոլորը զլանում են ապրել հանուն նույնի: Քաղաքական մուլտֆիլմեր դիտելու փոխարեն, ամենքդ ձեր մեծ ու փոքր շրջապատները կարգավորեք, կրթվե՛ք, անվերջ կրթվե՛ք: Զարգացե՛ք, որ հասկանաք վերջապես, կեղծիքով ու քենով ՏՈՒՆ չեն կառուցում, քամուց կփլվի: Տուն կառուցելու համար աշխատանք ու սեր է պետք, ոչ թե դիվանագիտություն:
Սովորեք սիրել ու մաքառել, որ չվող երամների շարքերը չլրացնեք: Սովորեք հեռավոր, շատ հեռավոր նպատակներ ունենալ, որ ձեր կյանքի մայրամուտով չչափեք հայրենիքի կառուցման վերջը: 
Դժվար է գուցե, բայց ով ասաց, որ պետք է հեշտ լիներ...


Комментариев нет:

Отправить комментарий